Zde býval fajn portál o webdesignu a programování. Čest jeho památce.

Tomáš „RockFire“ Volf

Konovica Chmatákov - Vylepšená verze Chmatákova (Vytváří Sammyk)

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich